Place Your Trust in Us Your Pets Will Thank you!
برند Mister Stuzzy یکی از شاخه های محصولات غذای سگ و گربه کمپانی آگراس دلیک را در برمیگیرد، درصد بالای گوشت سفید و قرمز، استفاده از سبزیجات، توازن دقیق غذا با ویتامین ها و مواد معدنی، جذابیت بالا بدلیل ظاهر پوره ای، مواد اولیه بخار پز شده، عدم استفاده از نگهدارنده ها و رنگهای افزودنی این برند را به یک برند Premium بدل میکند.

جهت آشنایی با تنوع محصولات میتوانید به وب سایت www.agras-delic.it مراجعه فرمایید.