J.M Vet Group

برند Mister Stuzzy یکی از شاخه های محصولات غذای سگ و گربه کمپانی آگراس دلیک را در برمی گیرد، درصد بالای گوشت سفید و قرمز، استفاده از سبزیجات، توازن دقیق غذا با ویتامین ها و مواد معدنی، جذابیت بالا به دلیل ظاهر پوره ای، مواد اولیه بخار پز شده، عدم استفاده از نگهدارنده ها و رنگ های افزودنی این برند را به یک برند Premium بدل می کند.

جهت آشنایی با تنوع محصولات می توانید به وب سایت www.agras-delic.it مراجعه فرمایید.