J.M Vet Group

برند Stuzzy Specialty یکی از شاخه های محصولات غذای سگ و گربه کمپانی آگراس دلیک را در برمی گیرد، محصولات این برند شامل پوچ های 100 گرمی می شود. این محصولات خصوصا برای سگ ها و گربه های سخت گیر پیشنهاد می شود. تنوع بی نظیر طعم، جذابیت بالای ظاهری، عدم استفاده از افزودنی ها و نگهدارنده ها و مواد اولیه بخار پز شده این برند را به یک برند Premium بدل می کند.

جهت آشنایی با تنوع محصولات می توانید به وب سایت www.agras-delic.it مراجعه فرمایید.